VETERINA, s.r.o. organizačná zložka zahraničnej osoby